Att arrangera lajv är svårt. Otaliga är de förmågor lajvskaparen måste besitta. Eftersom varje projekt tar så lång tid att genomföra är det omöjligt att på egen hand hinna skaffa sig all erfarenhet som krävs för att bli duktig. Man måste ta lärdom av andras tidigare med- och motgångar. Och därför finns Saga mot Verklighet. Detta är en samlingsplats för kunskap om att arrangera levande rollspel där fokus är på konkreta, beprövade erfarenheter.

Handboken

Här i lajvarrangörshandboken är målet att samla alla möjliga nyttiga erfarenheter från att arrangera levande rollspel. Boken är ett kollektivt verk där alla medlemmar på sajten både kan lägga till nya sidor och kapitel samt kommentera det befintliga innehållet.

Boken är indelad i tre delar. Den första innehåller övergripande beskrivningar av hela lajv, nästa tar upp det rent produktionsmässiga kring ett lajvarrangemang, och den avslutande tar upp hur man från arrangörernas sida bygger upp ett fungerande och givande spel.

Vi tror att denna arrangörshandbok också är nyttig för vanliga lajvdeltagare som vill skaffa sig en bättre inblick i arrangörernas arbete. Genom att bättre förstå hur arrangörer arbetar och tänker kan man som spelare bättre förstå hur ett lajv är uppbyggt, och därigenom lättare få ut mer av sin roll och sitt spel.

De kapitel som är hämtade från den ursprungliga Saga mot Verklighet (1998) är benämnda 'SMV KAP n'.