Utgångsläget

Alla arrangörer bestämmer sig för att göra en lajv utifrån att de anser sig ha en bra idé. I 99% av fallen är deras ide fiktionär, d v s en ide om en handling och/eller en spelmiljö. Det man initialt måste göra när man lägger upp sitt lajvprojekt är att konkretisera denna ide. Man måste fråga sig vilken lajv det är man vill göra. Ett vanligt misstag bland arrangörer är att de tänker på lajven utifrån spelvärlden och inte utifrån verkligheten. Med detta menar vi att det är mycket viktigt att man som arrangör tänker på sin handling eller sin spelmiljö som den konkret kommer realiseras, av lajvare, och inte som en självständig fantasi. Balansen är dock svår mellan att leva sig in för mycket i sin spelvärld och att bli för världslig i motsatt riktning, glöden för sagan måste alltid finnas men får heller aldrig frikopplas från lajvens verklighet och bli orealiserbar.

Ett andra steg i att förvandla sin lajvidé till ett lajvprojekt är att ta ställning till vilka man vill göra en lajv för. Olika lajvare vill olika saker och framför allt satsa olika mycket. Vissa åker endast på en lajv om året och förbereder sin utrustning och sin roll minutiöst inför denna, andra åker på i det närmaste identiska lajver varannan vecka med samma utrustning och ingen rollförberedelse alls. Detta är ytterligheter, men det viktigaste för att en deltagare ska känna att lajven var lyckad är att denne får det hon eller han förväntat sig. Tänk därför noga igenom vilken standard ni vill ha på er lajv. För fantasylajver är det speciellt viktigt att tidigt avgöra vilken nivå på rekvisita man eftersträvar. Ju bättre desto dyrare blir det. Om man tycker det är okej att låtsas att några presenningar eller ett militärtält egentligen är ett trävärdshus så lättar det givetvis scenografikostnaderna.