Rolltillsättning (SMV KAP 10)

Att placera lajvens anmälda deltagare på de platser där de behövs är ett av alla lajvers stora problem. Det är inte lätt att först skapa ett scenario för att sedan fylla ut det med roller som spelarna anmäler. Det är heller inte alltid lätt att få in spelarnas önskemål i scenariot. Är scenariot välskrivet kan man få med många av spelarnas egna idéer, men får man inte det behöver det inte innebära att man har ett dåligt scenario, det kan lika gärna vara så att man har dåligt deltagarunderlag.

Vi kommer i det här kapitlet fokusera oss både på rollerna som del i den totala berättelsen och på en del problem som brukar uppstå i tillsättandet av dem. Mycket om det praktiska i rolltillsättningsarbetet har tagits upp redan tidigare (kap 5) eftersom det är en av de allra största arbetsuppgifterna i förberedelsen.