Scenografi och rekvisita (SMV KAP 11)

Det är ofta de för lajven uppförda husen och paviljongerna som utgör grunden till de starkaste upplevelserna. Bara vetskapen om att det en vecka efter lajvens slut kommer att vara omöjligt att åka tillbaka till den världen skapar en aura av saga runt lajvernas kompakta kulisser.