Regelsystem (SMV KAP 12)

Regelsystemet, vad man som arrangör sätter för begränsningar på deltagaren, är ett av de kapitel som inom lajvrörelsen har störst olikheter mellan olika föreningar. Detta gör det också ganska svårt att skriva om, men vi kommer att koncentrera oss på hur ett regelsystem tenderar att inverka på deltagarens agerande och hur fel regler kan förstöra de visioner arrangören har av sin egen lajv.