Förord till första upplagan

En av anledningarna till att vi i februari 1996 startade projekt Nyteg 1997 var den minst sagt bistra och ostrukturerade situation den svenska levande rollspelsrörelsen hade hamnat i. Det arrangerades lajv efter lajv i allt större storlekar och de flesta av dessa var att betrakta som större eller mindre misslyckanden. Utvecklingen skenade och det började bli absolut nödvändigt att den tendensen avstannande och att en strukturering kom till stånd. Detta för att inte lajvrörelsen skulle kväva sig själv.

En förtroendeklyfta mellan spelare och arrangörer hade börjat gapa oroväckande vid. men ingen arrangör verkade förstå orsaken. Istället for att inse att det var den minst sagt urusla produktionen som var boven med tiotusentals oredovisade kronor och områden utan vatten där hundratals personer skulle lajva i flera dygn, försökte alla arrangörer utan undantag förändra och utveckla den fiktiva delen. oftast även utan resultat där heller. Tanken var förmodligen att deltagarna skulle bli inspirerade och satsa mer om storyn verkade intressantare. vilket i och för sig inte är felaktigt, men som sagt var det inte spelinnehållet som var orsaken till förtroendebristen.

Ett föregångsarrangemang behövdes. En lajv där alla praktiska frågor som mat och latriner skulle vara lösta på tillfredsställande sätt. En lajv där varenda krona redovisades efteråt och där det inte tummades på säkerheten under spel och områdesuppbyggnad. En lajv som tog kontinuiteten på allvar, där alla investeringar i scenografi. rekvisita och produktionsutrustning efteråt skulle kunna återanvändas för framtida lajver istället för att slängas, skingras eller eldas upp. En lajv där arrangörerna efteråt dokumenterade sina erfarenheter och gjorde dem tillgängliga för alla framtida arrangörer. Innan denna bok har varje ny arrangör tyvärr varje gång varit tvungen att i princip uppfinna både hjulet och elden.

Detta är bakgrunden till denna arrangörshandbok för levande rollspel. Tanken är att alla framtidens arrangörer ska kunna ta del av våra erfarenheter för att inte göra om alla våra misstag utan kunna gå vidare. Vi har riktat in den här arrangörshandledningen på hur vi borde ha gatt till väga inför Nyteg. inte alltid nödvändigtvis på hur vi gjorde. Detta för att vi har lärt av våra misstag.

Arrangörshandledningen är riktad till de som planerar stora evenemang, det vill säga 200 personer eller mer. Därmed inte sagt att vi inte tror att mindre evenemangs arrangörer kommer att kunna ta hjälp av våra erfarenheter. Vi hoppas att alla blivande lajvarrangörer kommer att läsa boken och finna någonting de kan ta till sig.

Boken är även givande för vanliga lajvdeltagare som vill skaffa sig en bättre inblick i arrangörernas arbete. Genom att bättre förstå hur arrangörer arbetar och tänker kan innan som spelare bättre förstå hur en lajv är uppbyggd. och därigenom lättare se sin egen plats i den och fä ut mer av sin roll och sitt spel.

Dessutom tror vi att personer som är intresserade av levande rollspel som fenomen och vill få en bättre förståelse för bredden av ett lajvarrangemang har behållning av boken. Vill man få insikt i hur lajv konstrueras och vad kliv innehåller är läsning av denna bok ett bra tips.

Boken är indelad i två delar; en rörande det rent produktionsmässiga kring ett lajvarrangemang. och en om hur man från arrangörernas sida bygger upp ett fungerande spel på en lajv.

Vi vill tacka alla sons hjälpte till att genomföra Nyteg, och därigenom ge oss de erfarenheter sons denna bok bygger på, och av dessa vill speciellt tacka Anders och "Bettan", utan vilkas stora slit vi absolut inte hade klarat det. Tack. Projektet skulle heller inte varit möjligt utan de ekonomiska bidrag vi fick från Stiftelsen Framtidens kultur. SVEROK och Statens ungdomsstyrelse.

Stockholm januari 1998

Henrik Summanen och Tomas Walch