Skuggan av Skuggor

Denna artikel har tidigare publicerats i Sverox #24 (maj 2002).

Skuggor är namnet på två lajv och feriepraktiker som gått av stapeln i Jönköpingstrakten (i lajvens fall i Skillingaryds medeltidsby). Idén att arrangera ett feriepraktiksprojekt med ett lajv som slutmål uppstod av tre orsaker:

För det första hade en bunt lajvare (vi) enats om att det bästa sättet att förändra lajv i en positiv riktning var att exemplifiera sina teorier genom att arrangera egna lajv. Mer om detta nedan.

För det andra hade Jönköpings kommun tidigare tillåtit teaterprojekt som feriepraktik vilket banade väg för de levande rollspelen (eller som vi kallade det: ”interaktiv sagoteater”). Möjligheterna att få igenom projektet var med andra ord tillräckligt goda för att vi skulle orka göra ett försök.

För det tredje hade Sverok Ost sponsrat en medeltidsby 30 minuter med tåg eller 15 minuter med bil från Jönköping, vilket gav goda möjligheter att bygga på området med hjälp av praktikanter. Eftersom de lokala föreningarna bara var glada över lite bygghjälp, ställde de upp med extra arbetskraft, material och skjuts från Skillingaryd station vilket gjorde tillfället lite för bra för att missa.

Det första försöket prövade inte bara våra kunskaper som arrangörer utan banade också väg för liknande projekt i framtiden. Till vårt ansvar hörde inte bara lajvet, utan också den tre veckor långa praktiken, som syftade till att ge alla praktikanter praktiska (husbygge, varuinköp, matlagning) estetiska (dräktsömnad, teaterövningar, tillverkning av rekvisita) och litterära (intrigskrivande) erfarenheter. Det var med nyfikenhet och engagemang och inte med skepticism aktörerna i Jönköpings kommun följde vårt arbete. Detta innebar bland annat att vi fick loss välbehövliga bidrag till praktikanternas dräkter och mat.

Tags: fantasy