Hur då feriepraktik?

Feriepraktik är många kommuners medel att ge gymnasieungdomar (och ibland högstadieungdomar) något meningsfullt att syssla med under sommarlovet. Vanligtvis rör det sig om sysslor inom kommunen (som enklare vaktmästeriarbeten) och syftar till att ge ungdomar en inblick i arbetslivet. Jönköpings kommun har dock godkänt fristående projekt som följer kommunens krav och är så pass seriösa att de kan räknas som utvecklande för praktikanterna. Ett genidrag som gett många ungdomar mer, och viktigare, kunskaper än den kalla vetskapen om att yrkeslivet förväntar sig punktlighet.