Slutord

Det går säker att diskutera idéerna kring Skuggor långt mycket mer än jag har fått plats med här, speciellt då jag syftar till att visa lajv (fokuserat på fantasy) ur min synvinkel snarare än att presentera en ultimat sanning. Att fria eller fälla är upp till er, som vi alla vet finns det en del debatt om hur lajven ska vara…