Dramat

Svårigheterna i att konstruera en solid handling med n fungerande dramaturgi för en stor lajv får aldrig underskattas. I själva verket rör det sig om något av det mest komplicerade man kan ställa sitt kreativa sinne inför. Faktorerna är många. När man börjar att fantisera ihop ett scenario finns det i och för sig väldigt många varianter som på pappret fungerar utmärkt. Men en lajv utspelar sig inte i arrangörernas huvuden utan mellan hundratals spelare som ska vara välförberedda och inspirerade. Därför måste man som arrangör ställa sig en mängd viktiga frågor. Finns verkligen de spelare som scenariot kräver? Går den nödvändiga scenografin att bygga upp - arbetsmässigt och ekonomiskt? Eftersom hela andra delen av denna handbok tar upp skapandet av ett hållbart drama för en stor lajv behöver vi inte gå in så djupt på detta område här, men dessa två saker, spelar- och stenografibehoven. är av vikt för hur projektet hör läggas upp. Undersök ert scenario och ta reda på var den övre och den lägre gränsen för antalet möjliga deltagare går. Det går inte att göra en lajx för 500 deltagare med en handling som bara kan svälja 200 roller, och tvärtom går handlingen kanske inte att genomföra med för få spelare. Deltagarantalet avgör i stort hur mycket pengar ni kommer att kunna röra er med och även vad ni behöver för område. Undersök på samma sätt vilka insatser som krävs för scenografin för att genomföra lajven.

Här känns det även som det är på sin plats att skriva några rader om titeln på lajven. Vad man väljer att kalla sin lajv spelar en inte oväsentlig roll i hur den kommer att ta form. Inte så att vi menar att vissa namn är bättre an andra. Det är bara så som alla säkert känner igen att liknande lajver har liknande namn och att lajvare är känsliga för dessa tendenser när de avgör vilken lajv de väljer att åka på. Sedan är det ju även fördelaktigt om lajvens titel speglar lajvens innehåll sa mycket som möjligt.