Natt Över Skåne

Natt över Skåne är en vampyrkrönika med en liten krets av erfarna spelare. Det är ett pilotprojekt till en större krönika som inte nödvändigtvis kommer att utspela sig i en vampyrvörld men i en ockult nutid.

Grundkonceptet föddes i sommras och vi har sedan dess arbetat fram grundintrigen, rollerna, världen och den initsiala planeringen runt hur denna krönika skall fortlöpa över tid. Första arrangemanget hölls den 23 November och var ett möte för kärnspelarna med en Speledar person. Vi strävar efter en så personlig inlevelse och involvering i rolelrnas liv som möjligt och uppmuntrar därför spelare att spela mellan arrangemang och för dessutom massor av kontakt med spelarna både under och mellan arragnemang. Vi har Speledar personer som ringer spelare, skickar brev till dem, komemr till arrangemang också vidare. Vi försöker skapa en riktig värld som rollerna kan leva i. Den här Bloggposten kommer bara att fungera som en introduktion till vad projektet handlar om så att jag kan skriva om hur det praktiska arbetet går senare.

Jag kommer inte att lägga så stort fokus på hur det praktiska planeringsarbetet (logestik, ekonomi etc) går om det inte har speciell vikt för hur berättelsen utvecklar sig. Det vi undersöker med detta projekt är dramaturgi och rollskapande och hur produktionen kan just underlätta det.

Rent praktiskt kan jag säga att vi är två arrangörer och 8 spelare (+ ett antal SLP), har en samamrbetspartner i Studiefrämjandet som hjälper till att ordna lokaler och ekonomiskt stöd samt har tänkt oss att krönikan skall vara i 4-8 månader beroende på hur det går. 

Hoppas detta är av intresse för någon.