Budget

Det första steget efter att innan konkretiserat sin spelidé måste alltid vara att undersöka om den är möjlig att genomföra ekonomiskt. Att arrangera en stor lajv kräver pengar. ofta mycket pengar. Ont det inte är realistiskt möjligt att frambringa de ekonomiska medel som krävs för att genomföra ens lajvidé är det lika bra att upptäcka det tidigt. Det är inget vidare kul att ha skrivit ett första utskick på 150.000 tecken när man inser att det aldrig kommer finnas nog med pengar för att genomföra det man beskrivit. Därför är det nödvändigt att tidigt arbeta fram en välplanerad och realistisk budget. Det är ett absolut måste, både för att avgöra om lajven är genomförbar och för att det utan sådan inte finns en möjlighet att pengarna sedan räcker till. Våra kostnader från Nyteg redovisas i kapitlet ekonomi, stycke 2.2.1. Vi tror att de kan gälla som en mycket bra riktlinje över vad en stor lajv kostar att sätta upp.