Ansvars- och arbetsfördelning

Något av det viktigaste i planeringen inför en lajv ligger i att klargöra vilket typ av arbete som väntar, och i vilken mängd. Den klassiska ansvarsfördelningen på lajver brukar oftast följa gruppindelningen av deltagarna. Kalle är ansvarig för svartfolken, Mia för byborna. Hans för hertigens följe och Alexander för alla övriga. Att en arrangörsgrupp med en sådan uppdelning inte lyckas något vidare med sin lajv är inte så konstigt. De har ju förbisett hela produktionssidans arbetsuppgifter! Vem som har hand om maten, om ekonomin, om städningen, o s v. Deltagarkontakt må vara en stor och viktig del av att arrangera lajv, men det får aldrig bli det enda man konkretiserar som ett ansvarsområde.

Den ide som vi främst ville realisera med Nyteg var som nämnts produktionsformen och det allra första steget mot en bättre sådan vi tog gällde just uppdelningen av arbetet. En uppdelning av ansvarsområden togs fram baserad på erfarenhet av filmproduktion. I stort sätt såg den ut som kapitlen i den här handboken, med den viktigaste uppdelningen gjord i särskiljandet mellan spel och produktion.

SPEL MELLAN PRODUKTION
Världsskribent Scenograf Ekonomiansvarig
Scenarioskribent Rekvisitör Områdesansvarig
Intrigskribent Deltagarkontakt Transportansvarig
Rolltillsättare Matansvarig o s v...

För att arrangörsarbetet ska kunna fungera måste det finnas en person som är ansvarig för vart och ett av dessa områden. Självklart behöver det inte vara olika personer på alla, tvärtom skulle det bli en olämpligt stor arrangörsgrupp. Vi delade som bekant upp dem mellan endast två arrangörer.

En arrangörsgrupp kan fördela arbetet på två sätt: mellan få personer med mycket tid eller mellan mänga personer med mindre tid enskilt. Båda har sina fördelar och sina nackdelar.

Att vara få som jobbar heltid har den stora fördelen att samordningsarbetet minskar. Ju fler som arbetar med något, desto mer av deras tid går åt till att hålla sig samordnade med varandra. Sex personer som arbetar 10 timmar var får inte lika mycket gjort som två som arbetar trettio timmar. Nackdelen med en liten heltidsarrangörsgrupp är att arrangörerna kommer att behöva kalla in extra hjälp tiden kring själva lajven, och dessa kommer inte att ha varit insatta i projektet från början, vilket i och för sig inte heller är nödvändigt. Den största nackdelen är ändå givetvis att det fortfarande ligger utanför de flesta lajvers ekonomi att betala ut heltidslöner.

Fördelen med en större arrangörsgrupp som arbetar ideellt är främst att det blir billigare, samt att fler arrangörer innebär fler kontakter. Det viktiga i den ideellt arbetande gruppen är att man kan hålla arbetsnivån uppe. En bra tumregel är att minst lägga ner motsvarande en arbetsdag i veckan på projektet. Den använde vi oss av under de oavlönade delarna av arbetet med Nyteg. Detta gäller de mer lågintensiva perioderna, närmare lajven krävs givetvis mer.