Sammanfattning

Det är alltid mycket enklare att tänka igenom och planera för något en god tid i förväg än när man är mitt uppe i det. Det sparar dessutom pengar.

Gör klart för er att:

  1. Ni får den dramatiska strukturen att gå ihop i ert planerade scenario.
  2. Er budget är hållbar och inte innehåller för stora chansningar vad gäller förväntade bidrag och/eller deltagarantal
  3. Er tidsplan och arbetsfördelning är realistisk.
  4. Ni inte på några avgörande områden (praktiska likväl som fiktionära) har skilda visioner av lajven inom arrangörsgruppen.

Det bästa är givetvis om ni har möjlighet att diskutera igenom er projektuppläggning med andra erfarna arrangörer innan ni spikar något. Utomstående har ett annat perspektiv och kan upptäcka sådant ni själva missat.

Underskatta inte även mycket små osäkerheters eller svårigheters förmåga att växa ju längre projektet framskrider! Långt ifrån alla idéer som till en början verkar bra och inspirerande går att göra bra lajver av. Som arrangör gäller det att man själv är sin störste kritiker och inte sätter igång någonting som inte är tillräckligt förberett. Det blir aldrig bra. Ideliga framflyttningar, kraschade budgetar och inställningar av lajver talar sitt tydliga språk.