Övergripande

Denna del i boken är till för texter med karaktär av lajvrapporter som behandlar ett helt lajv. Ibland kan det vara enklare att återge den totala erfarenheten av ett lajv på en gång än att dela upp mellan olika mindre områden. Det kan också vara texter som beskriver ett generellt arrangörsarbete i sin helhet. 

När det gäller lajvrapporter behöver det inte vara arrangörerna själva som beskriver sitt lajv. Ofta är det minst lika viktigt med deltagarnas upplevelse av hur arrangemanget föll ut, men fokus ska ändå vara lajvet från ett övergripande arrangemangsperspektiv mer än en individuell åminnelse.