Spelvärld (SMV KAP 8)

Spelvärlden är den fiktiva basen för hela lajvscenariot, det är spelplanen där rollerna agerar. Arrangören skapar rollernas förutsättningar och möjligheter att spela ut när han eller hon skriver sin värld. Om man vill kan man låsa spelarna i situationer där det blir svårt att spela rollerna på ett trovärdigt sätt, men det är oftast inte önskvärt. Det bästa är vanligen att skapa en mångfacetterad värld som bjuder deltagarna på spelöppningar i just det scenario man har valt. Vi koncentrerar oss här på skapandet av fantasyvärldar, dels för att de är vanligast, och dels för att t ex en historisk lajv ju inte skapar någon ny, fiktiv, miljö.