Realiserbarhet

Det är vanligt att arrangörer tar inspiration från vanliga fantasyböcker eller rollspel när de skapar sin värld. I många fall så är ju världen dessutom samma värld som arrangörerna brukar spela bordsrollspel i, men det kan om man har otur innebära problem. I ett äventyr för bordsrollspel är scenariot och oftast även världen anpassad till att en liten grupp spelare ska kunna agera bland en stor grupp karaktärer, där den senare gruppen styrs av spelledaren. I lajvsammanhang är det tvärtom, en stor grupp spelare ska agera emot varandra och endast en liten grupp spelare (arrangörerna) har spelledarfunktion. På grund av detta är det mycket svårare att skapa en lajvvärld med tillhörande scenario som faktiskt fungerar - eftersom spelledaren, det vill säga arrangören, under evenemangets lopp inte har någon kontroll över det som sker i spelet. Scenariot och världen måste vara upplagt på ett sätt så att spelarna känner sig hemma och så att ingen hamnar utanför. Det är viktigt att se det intima förhållande som råder mellan scenario och värld, mer om det i kapitel 9.

När man skapar sin värld gör man klokt i att hålla det hela på en nivå som är realiserbar i verkligheten. Det är ingen vits med att skapa en värld där alla soldater har hästar och allt utspelar sig på ängar och fält när man vet att nästan ingen svensk lajvare har häst och att nästan alla tänkbara svenska lajvområden är barrskog. Det här vet deltagaren också om, och det är ofta med de ögonen han eller hon läser det världsutskick man har skrivit. Känner sig deltagaren oförmögen att realisera det som nämns i utskicket är det troligt att han/hon struntar i det och kör sitt eget race.

Ett världsbrev bör engagera och inspirera deltagaren till att göra det arrangören behöver för att skapa en helhet. När deltagaren tänker tvärtom har arrangören misslyckats. Det är också viktigt att lära sig att säga nej till de roller som inte passar in och att placera in de fungerande i ett trovärdigt sammanhang. En lajvvärld som fungerar är mycket viktig för att den totala illusionen ska bli verklighet.