Perspektivförändring

Att eftersträva är att spelarna när de går in i sina roller ser saker och ting på ett annorlunda sätt än i vanliga livet. Den upplevelse vi får av vår omvärld beror inte bara på denna omvärld i sig, utan även på våra interna så kallade tolkningsschemata. Dessa är system utifrån vilka vårt medvetande kategoriserar de intryck vår varseblivning förmedlar. Ett tydliggörande exempel är hur pass olika samma händelse kan upplevas av en religiöst troende person och en ateist.

I framförallt fantasysammanhang brukar det vara vanligt att arrangörerna vill att alla karaktärer ska vara religiösa och/eller vidskepliga, något som de flesta spelare inte, eller till en begränsad utsträckning, är. Allra minst enligt de fiktiva religiösa uppfattningar som finns i spelvärlden. Därför är det på plats att i beskrivningen av sin spelvärld även ta upp dess befolknings inre föreställningsvärld. De bästa och mest inspirerande förutsättningar bör ges för att spelarna i sitt spel ska lyckas anamma annorlunda perspektiv på omvärlden, d v s rollens annorlunda tolkningsschemata.

Det är när deltagaren under spelet lyckas internalisera rollens sätt att förstå sin omvärld som de allra starkaste upplevelserna uppkommer. Om ens roll t ex tror att hela skogen är bebodd av andar kanske man upplever dessa andars närvaro. Allt på hela området blir förändrat, även det som inte egentligen påverkats särskilt inför lajven.

Om man eftersträvar denna totala upplevelse blir det extra känsligt med offlajvinslag, eftersom rollerna har mycket svårt att tolka dessa på ett koherent sätt. För spelaren går det däremot hur lätt som helst, eftersom nylonsovsäckar är något oerhört självklart för honom eller henne, och de egna varseblivningssystemen tar därför mycket lätt överhanden. Denna tillbakaväxling sker tyvärr automatiskt och så snabbt att den inte kan undvikas det när det tråkiga redan varit framme.