Sammanfattning

  • Skapa en linje mellan spelvärlden och lajvscenariot.
  • Var tydliga med vad som är det speciella med er värld.
  • Skapa hellre världen kring lajven än tvärtom.
  • Se till att er spelvärld är praktiskt realiserbar.