Ekonomi (SMV KAP 2)

Ett stor lajv är ett projekt som omsätter hundratusentals kronor. Som arrangör är man ansvarig för att dessa resurser används på ett förnuftigt sätt så att de ser största möjliga utdelning. Man är också skyldig sina deltagare, eventuella bidragsgivare och inte minst lajvrörelsen som helhet att efter projektet kunna redovisa hur man använt de ekonomiska medlen. Som på så många andra håll handlar det mesta även under ett lajvprojekt om pengar.