Produktion

Med produktionen och produktionssidan menar vi det icke-fiktionära arbetet. det vill säga allt arbete som inte direkt syns i spelet. Ekonomi och logistik (mat, vatten, transporter m m) är två exempel på klara produktionsområden, medan scenografi och rekvisita är exempel på ett som ligger lite mitt emellan produktion och spel.

Olika typer av produktion?
Spelet på olika lajver varierar. Där kanske endast finns en stor lugn by med bara bönder eller kanske pågår där storskaliga svartfolksbataljer i skogarna. En tredje utspelar sig i en framtida förbjuden zon. Varje arrangör gör sin egen lajv efter sina idéer. Just på grund av detta är det inte ovanligt att man möts av synpunkter som "er form att arrangera kanske passar er lajv - vår form passar vår" om man kommer med synpunkter på en arrangörsgrupps produktionsplanering. Om det vore så att det fanns lika många sätt att producera lajv på som det finns berättelser att iscensätta vore det tämligen meningslöst med en arrangörshandbok som denna. Som tur var är det inte fallet, tvärtom. Det finns bara två sätt att producera lajv, bra eller dåligt.

Varför är bra produktion så viktigt?
För att en lajv ska bli lyckad krävs ett gott samarbete mellan spelare och arrangörer och det krävs att spelarna är inspirerade, att de är beredda att satsa och att de även gör det. Denna utgångspunkt torde alla vara överens om. Att spelarna inte satsar om de inte har något förtroende för arrangörerna är vidare lika självklart. Deltagarna på en stor lajv frigör stora ekonomiska och fantasimässiga resurser. Resurser som arrangörerna förvaltar. Om arrangörerna inte kan förvalta dessa pengar eller samordna denna fantasi p g a bristande arbetsplanering eller liknande. skapas en förtroendebrist hos deltagarna. Ansvarskännande och välplanerade arrangörer genererar däremot ansvarskännande och välplanerade deltagare. Om de känner att lajven har en välfungerande och trygg produktionssida i ryggen känner de att det blir värt att lägga ner mer av sin egen tid och sina egna pengar. Bra produktion är med andra ord en förutsättning för att spelarna ska våga satsa. För att ett bra spel sedan ska vara möjligt under själva lajven är det även en förutsättning att allt det praktiska, som mat och latriner, fungerar.

Avsnittens ordning
Kapitlen i den här delen är sorterade utifrån en tidslinje. Först kommer därför de problem som ligger längst bort i tiden från själva spelet. Ordningen är alltså ingen prioritering över vad vi tycker är viktigast.