Deltagarkontakt (SMV KAP 5)

Den gemensamma visionen är en av grunderna i alla lyckade lajver. Målet är att alla deltagare ska känna sig hemma i den fiktiva värld som arrangörerna skapat. Det är genom deltagarkontakten arrangören har möjlighet att göra sina deltagare samstämmiga och få scenariot balanserat. Men det räcker inte med att stipulera direktiv till deltagarna hur de ska spela sina roller, det viktigaste är att de känner sig inspirerade och entusiastiska inför lajven. Arrangörens roll är i vårt tycke att frigöra och samordna spelarnas kreativitet. Lyckas detta går den kollektiva manifestationen i lås och lajven blir lyckad.

Att uppehålla en snabb och säker kontakt med alla deltagare visade sig vara ett långt större arbete än vi räknat med. Bland annat trodde vi att spridningen på anmälningarna skulle vara större, främst att vi skulle ha fler spelare anmälda tidigare. De arbetsuppgifter som vi kom att kalla deltagaradministration kom att ta ungefär en heltidstjänst i anspråk, något som vi inte hade planerat för. Med denna bakgrund måste ändå sägas att nivån som hölls kan bedömas som mycket hög.