Logistik (SMV KAP 6)

Logistik är ett samlingsbegrepp för allt det praktiska och konkreta som bäddar för att spelet ska bli möjligt. Här ligger många av förutsättningarna för att spelet över huvud taget ska fungera. Tyvärr så tar många arrangörer den här delen av arrangerandet på alldeles för lite allvar.