Från idé till projekt (SMV KAP 1)

Det första arbete man måste göra under arrangerandet av en lajv är att lägga upp en projektplan. Därför handlar detta första kapitel om projektplanering. Att ha en god planering är den mest grundläggande förutsättningen för att lyckas göra en bra lajv.