Säkerhet (SMV KAP 7)

Ett av målen med Nyteg var att höja säkerhetsnivån på stora lajver. Det går nämligen att hålla en bra säkerhetsnivå för både medverkande personer, djur och natur. Arbetet med säkerhetsplanen genomfördes i nära samarbete med ett flertal kunniga personer inom Lilla Gillet, främst den säkerhetsansvarige i föreningen, Johan Lundby. Han skrev också ett helt kapitel om säkerhet till vårt sista utskick. Vi kom fram till att det var otillräckligt med att endast skapa en hög beredskap. I deltagarutskicket tog vi även upp allt från allmän första hjälpen till hygienbestämmelser och sophantering.

Redan i februari hade vi utverkat en plan för hur alla säkerhetsfrågor skulle lösas. Vi lät en professionell räddningsledare se över planen och han tyckte den var mycket bra. Dagen innan spelet skulle börja hade vi en representant från det lokala brandförvaret ute och inspekterade våra eldstäder. Även han var imponerad över hur bra det såg ut. Detta kapitel är en utvärderad version av vår säkerhetsplan. En säkerhetsplan ska både förebygga, och underlätta bekämpandet av, en olycka.