Inför Nyteg

Det var i februari 1996 som vi bestämde oss för att vi skulle genomföra en större lajv. Vi hade med andra ord nästan ett och ett halvt år på oss för förberedelserna. Vår utgångspunkt var som nämnts att skapa en föregångsuppsättning för produktionsformen. Genom de möten vi hade med Lilla Gillets styrelse våren 1996 utvecklades vår projektidé till en komplett projektplan. De var utomordentligt noga med att söka luckor som vi inte tänkt på och sedan sätta oss i arbete med att fylla dessa luckor. De villkor som ställdes upp för att Nyteg skulle bli godkänt som Lilla Gillet-evenemang, bl a tidiga deadlines för hur vi skulle lösa sådant som säkerheten, kom att visa sig ovärderliga. Man ska aldrig underskatta värdet av utomstående ögon. Dessutom var det genom styrelsens kritiska granskning av projektet som den slutliga projektplan vi använde till alla bidragsansökningar blev till, ansökningar som i de flesta fall blev lyckade.